Story

Kyrkan har gjort mycket för mig

"När min närmsta vän gick bort förlorade jag allt, jag var verkligen ensam. Då fanns kyrkan där för mig, och där har jag träffat jättetrevliga människor. Jag tycker att religionen är viktig, och att den borde få ta mer plats i skolan och bland de unga idag." - Boende på Fredriksdal

Sverige är inte sig likt

"Just nu tycker jag att det viktigaste är integrationen, skola och sjukvård. Man måste göra någonting, det Sverige vi lever i idag är inte sig likt. Man vågar ju knappt gå ut. För tjugo år sedan kunde jag gå hem mitt i natten när jag varit ute och festat, men det skulle ju aldrig min dotter få göra idag. Det är ju skjutningar, kriminella gäng och så. Sverige har misslyckats med integrationen, vi har tagit vatten över huvudet. Man måste ställa krav på de som kommer hit, vi ska inte vara naiva och tro att folk bara ska anpassa sig. Sen finns det ju underbara människor som kommer hit också." - boende på Drottninghög

Story

Här måste man inte lära sig språket

”Problemet med Sverige är att man inte måste lära sig språket när man flyttar hit. Här kan man få en tolk när det behövs, och då är det ingen som anstränger sig att lära sig svenska. I Frankrike, där jag bor, är det annorlunda. Där måste man kunna franska” - Mahmod, på besök på Drottninghög

Story

Vill inte rösta på partier som snackar skit

"Jag har blivit mobbad som barn och som vuxen. För mig är det viktigt att rösta på ett parti som inte lägger tid på att snacka skit om andra partier..." - Boende på Drottninghög

Det är viktigt att försöka påverka

"Demokrati är ju det som har funkat bäst, att ändra på det hade nog bara blivit konstigt. Jag tror inte att min enskilda röst kommer att påverka så mycket, men det är ändå viktigt att försöka. I år är sjukvårdsfrågorna viktiga, framförallt att man lättare ska få hjälp om man har psykiska problem." Frederik från Drottninghög

Jag känner mig ganska orolig inför valet

"Det är ett väldigt viktigt val i år. Jag känner mig ganska orolig för det, för jag tycker att samhället har förändrats - och inte till det bättre precis. Dels är det äldrevården som blivit sämre, och även skolan behöver mer resurser. Förr fanns det dessutom jobb för precis alla, vi kände att vi behövdes. Men nu finns det inte jobb till alla, och det skapar problem." - Lizzie från Drottninghög

Story

Första gången det görs något på Drottninghög inför ett val

"I Turkiet där jag kommer ifrån går det inte att ta miste om att det är val, det är reklam & information överallt. Jag har bott här i 12 år och det här är första gången jag ser något hända här uppe inför ett val. Jag tycker det är viktigt att rösta men det känns otryggt om man inte är helt hundra vad de olika partierna står för. Tänk så skulle det vara min röst som avgör..." - Boende på Drottninghög

Det behövs mer stöd för våra nya svenskar

"Det händer väldigt mycket på Drottninghög. Det byggs nytt och det byggs om en del, och centret kommer att förändras. Det behövs dock mer stöd åt våra nya svenskar, mer stöd för att förstå språket. Det är ju verkligen ett handikapp att inte förstå språket, så det behöver vi satsa på-" - Berit från Drottninghög