Story

Jag är inte en sådan som klagar

"Jag är faktiskt rätt nöjd. Vi har det mesta och klarar oss bra - vi delar på allt frugan och jag. Det har ju varit omdiskuterat att det händer mycket skit här på Dalhem, men så är det ju överallt. Vi hade folk här från kommunen och då pratade vi om vad man skulle göra för att känna sig trygg. Men jag tycker att vi har fått det fint här, jag är inte en sådan som klagar." - Lennart från Dalhem

Se videon

Story

Folk lovar en massa, men sen händer ingenting

“Jag har bott på Dalhem hela mitt liv. Jag har sett massor med folk som kommer och drar igång projekt och lovar grejer men sen händer inget. Jag tror det är därför många tappar tron att det kan bli en förändring.” boende på Dalhem

Story

Klassfrågan är viktig för mig

”Min dotter går på en kommunal förskola, där de flesta andra barnen har invandrarbakgrund, och vissa har föräldrar som inte pratar svenska. Jag tror att det är bra för min dotter att inte växa upp i ett parallellsamhälle, där hon bara träffar vita medelklassbarn. Att växa upp med en mix av människor är bra för integrationen - och för att motverka klyftor i samhället. Jag vill ha ett samhälle med lika förutsättningar för alla - vilken vård, omsorg och utbildning en får ska inte bero på hur ens privatekonomi ser ut.” - Anna från Eneborg

Story

Det sa bara boom, sen var det kaos

“Jag minns när de stängde fritidsgården, min systers barn brukade vara där. Det sa bara 'boom', sen var det kaos. Det blev tydligt att de satsningarna gör skillnad. ” - boende på Dalhem.

Story

Satsa på välfärden och ungdomarna

"I årets val är de viktigaste frågorna välfärden och HBTQ-frågor. Det man kan förbättra är att vi HBTQ-personer ska få samma rättigheter som de andra. Jag bor på Dalhem, det är ett fint område men det skulle behövas lite mer grejer för ungdomarna. Dom hänger väldigt mycket inne på centret, och bara sitter. Min hälsning är - satsa på välfärden och satsa på ungdomarna." - Jessica från Dalhem

Se videon

Story

Dumt att inte utnyttja sin rätt att rösta

"Jag tycker att det är dumt att inte utnyttja sin rättighet att rösta. Vi har en stadsminister som varit fosterbarn och kommer från en arbetarbakgrund. I vilket land kan man göra det? Det ar tack vare demokrati och allas lika värde." - boende på Dalhem

Story

Snackade aldrig politik i skolan

“Jag är 18. Vi snackade aldrig om politik i skolan, inte en enda lektion om de olika partierna och hur det går till. Det jag kan har jag kollat upp på egen hand“ - boende på Dalhem

Story

Här värnar alla om varandra

"Ja, det finns mer och mer möjligheter, nu sen dom byggde om centrumet. Här är för lite aktiviteter för ungdomarna, och det har alltid varit så. Men det finns mycket kärlek i luften, vi skojar, skämtar och umgås i alla åldrar. Alla värnar om varandra." - Michel från Dalhem

Se videon

Story

Politiker kommer inte till Dalhem

“Jag har bara varit med om att en politiker har varit här uppe. Jag tror det är lätt för folk att glömma att rösta när de inte blir påminda om det." - Ali från Dalhem

Story

Ingen tror att man kan påverka

“Jag vet varför man inte röstar på Dalhem. Det är ingen som tror man kan påverka här” - boende på Dalhem

Story

Vet inte om jag ska rösta

"Jag vet inte om jag ska rösta. Det är långt till vallokalen och jag har svårt att ta mig dit. Förr poströstade man men nu finns det väl ingen post här." - boende på Dalhem